Miljö

11111.jpgDet är mycket viktigt för oss att ta hand om miljön. På Segea fokuserar vi på miljöansvar i alla verksamhetsområden.

Vår miljöpolitik hjälper oss att minska företagets negativa påverkan på miljön och klimatet. Vi försöker agera ansvarsfullt både miljömässigt och socialt i stort och smått - från val av material och råvaror som krävs för att genomföra interna processer, genom tillverkning av badkar, till leverans av produkter:

  • Vi väljer produkter på ett sådant sätt att deras miljöpåverkan under tillverkning, användning och kassering är minimal.
  • Vi utnyttjar råvaror, vatten och energi genom att effektivt minska miljöpåverkan. Vi sparar energi, har använt isolering som ska minska värmeförbrukning, återvinner värme, använder FSC-certifierat papper och returpapper.
  • Vi begränsar utsläpp av avfall från verksamheten.
  • Vi sorterar avfall från tillverkningen för återvinning.
  • Vi uppmuntrar våra anställda till ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön.
  • Vi samarbetar med leverantörer och andra partners för att uppnå högre standarder för miljöskydd.

Hållbarhet och bra affärsmetoder låter oss att kontinuerligt utvärdera och förbättra våra insatser för miljön och klimatet.